EğitimMakaleler

Ev Okulu veya Okulsuzluk Nedir?

      Ev Okulu, 1960’ların sonunda, daha parlak bir gelecek için resmi öğretim kurumlarına devam etme gerekliliğinin yaygın kabul kazandığı bir zaman diliminde, ebeveynlerin çocuklarının eğitimi konusunda profesyonellere yönelmek yerine bu sorumluluğu kendilerinin üstlendiği bir uygulama olarak ABD’de ortaya çıkmıştır. Eğitim alanında toplumsal hareket olarak ortaya çıkan ev okulu, günümüzde, ABD’nin yanı sıra birçok ülkede yasal bir uygulama olarak yürürlükte olan alternatif bir eğitim seçeneğidir. Ev okulunun ABD’de ortaya çıkışı ve evrildiği mevcut durumun genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı bu çalışmada ulaşılan temel sonuçlardan birisi, kurumsal eğitim karşıtlığıyla ortaya çıkan ev okulunun bugün yasallaşma süreciyle birlikte marjinalliğini kaybederek kurumsal eğitimin bir parçası haline gelmiş olmasıdır.

  Ev Okulunun Ortaya Çıkışı ve Kökenleri

 Ev okulu, ABD’de okullaşmanın yaygınlaştığı ve toplumun genelinin çocuklarını sorgulamaksızın kamu ya da özel öğretim kurumlarına gönderdikleri bir zaman diliminde ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, kimi kaynaklar ev okulunun ortaya çıkışının köklerini koloni dönemi ve bağımsızlık savaşı sonrası Amerika’sında ararlar ve bu arayışlarını George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson ve Franklin Roosevelt gibi ABD’nin kurucu isimlerinin de bu uygulamanın ilk öğrencileri oldukları iddiasıyla desteklemeye çalışırlar.

Ev Okulu Uygulamasının Tercih Edilme Nedenleri

 • Okullardan memnun olmama
 • Daha iyi bir eğitim imkanının evde olması
 • Akademik ve pedagojik endişeler
 • Çocukların özel gereksinimleri
 • Okullarda ebeveyn önceliklerinin olmaması
 • Ev okulunun daha çok yaşantısal öğrenmeye dönük olması
 • Eğitimin daha az yapısallaştırılmış olması
 • Okulların dini eğitim yoksunluğu
 • Güvenlik meselesi
 • Çocukların daha özgür ortamda öğrenmesi
 • Eğitim felsefesinin daha liberal olması
 • Çocuğun bağımsız öğrenmesinin desteklemesi

Ev Okulu Uygulamalarında Program ve Öğretim

Ev okullarında, klasik eğitimde kullanılan birçok yöntemden daha fazlası kullanılabilmektedir. Bu yöntemlere doğrudan öğretim, sunuş yoluyla öğretim, projeye dayalı öğretim gibi uygulamalar örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte ev çevresi öğrenciye öğrenme koşulları bakımından daha geniş ve günlük ders planlarının uygulanması için daha esnek bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Ev okulu ailelerinin, çok fazla program seçeneği vardır. Belirli sosyal ve dini görüşleri temel alan programların yanı sıra tamamen bağımsız ve ticari amaçla hazırlanmış paket programlar da vardır. Bu programların bazıları daha fazla ebeveyn katılımını gerektirirken, bazıları daha az ebeveyn katılımı gerektirmektedir. Bu programlardan bazıları işin içine büyük ölçüde teknolojiyi katarken, bazıları ise klasik bir programı hedeflemektedir. Bu programlarda anne-babalar aynı zamanda daha yüksek seviye matematik ve fen konularını nasıl öğretecekleri gibi programda yer alan içerik problemlerini nasıl aşacaklarına da karar vermek zorunda kalmaktadırlar.

Ensign (2000) engelli 6 çocukla yapmış olduğu dokuz yıllık uzun dönemli çalışmasında ev okulu uygulamasının bireyselleştirilmiş yapısının, öğrenme güçlüğü ve üstün zekalılık gibi özel eğitime ihtiyacı olan çocukların gereksinmelerine odaklanmaları için fırsat sağladığını tespit etmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin “değişken oranlarda akademik beceriler geliştiren, ama genellikle liseye kadar akademik yeterliliği tamamlayan öz güvenli öğrenciler”e dönüştüklerini ifade etmiştir. Ayrıca öğrenme güçlüğü çeken ev okulu öğrencilerinin devlet okullarındaki akranlarına göre daha fazla öğrenme etkinliklerine katıldıklarını ve yine o akranlarına göre okumada ve yazılı dilde büyük ilerlemeler kaydettiklerini belirtmiştir.

Evde eğitimin iki genel şekli

Rivero (2002) “yaratıcı ev okulu” adı verilen bir ev okulu stilinde anne, baba ve çocuğun bir bütün olarak ihtiyaçlarına yönelmiş ve çocuğun bireysel öğrenme stilini öğrenme deneyimiyle bütünleştirmiştir. Aileler ev okuluna karar verdiklerinde program seçimlerini yapmak zorundadırlar. Evde eğitimin iki genel şekli “evde okul” ve “okulsuzluk”tur (Rivero, 2002). Barratt-Peacock (2003) ev eğitiminde dört önemli bileşen belirlemiştir: a) yerel meslek, b) rehber olarak ebeveynler/otantik yetişkin uygulaması alanlarındaki dersler, c) öğrenme formu olarak aile söyleşisi ve d) rol modelliği (aile değerleri). Barratt-Peacock’a (2003) göre ev okulu aileleri okulda sosyalleşme ve öğretim için kullanılan basit yöntemleri kullanmaktan kaçınmaktadırlar. Bu ifadeler, dini ve sosyal muhafazakarlardan çok Dewey ve ilerici eğitimcilerin görüşlerini çağrıştırmaktadır.

Ev Okulu Öğrenci ve Ailerinin Özellikleri: A.B.D.’de bu eğitim sistemini uygulayan aileler daha varlıklı, genellikle beyaz, sosyal olarak muhafazakardır. Aile yapısı ise genelde bozulmamıştır . Bu demografik özellikler, ev okulunda eğitim gören bir çok kişiye akademik, ekonomik ve sosyal başarının yolunu açmıştır.

Öğrencilerin Sosyalleşmesi

 Ev okulu çocukları, kamu ve özel okullardaki öğrencilere göre aileleri ile daha fazla zaman harcamaktadırlar. Birçok ev okulu ailesi değerlerin öğretimine önem vermektedir, çünkü zamanla geleneklerinin yok olmasından korkmaktadırlar. Bu yüzden birçok ev okulu öğrencisi yetişkin olduklarında ailelerinin değerlerine yakın değerler taşıyan yetişkinler olmaktadır. Ev okulu çocuğu sınıftaki öğrencilerin kazanamayacakları akademik özellikleri ve gelişimleri sağlayabilmektedir. Bu özellikler onlara yetişkin olduklarında eşsiz ve önemli faydalar sağlamaktadır. Yani ev okulu öğrencileri okullardaki öğrencilere göre, daha az uyumlu ya da daha uyumlu ve sosyal olabilmektedirler. Bu öğrenciye ve ailesine bağlı bir durumdur.

Zorunlu eğitime karşı bir başkaldırışın öyküsü

Ev okulları, zorunlu eğitime karşı bir başkaldırışın öyküsüdür gerçekte, ancak diplomaların, sertifikaların geçer akçe olduğu toplumsal sistemler denetim odakları ile bu girişimi de sınırlandırıyorlar. Diğer taraftan azgelişmiş toplumlarda, çocuk sayısının yoğun olduğu ailelerde uygulama şansı hiç yok. Ev okulları belli bir kültürel entelektüel düzeyi yakalamış, gelir dağılımından büyük paylar alabilen ve görece az çocuklu aileler için geçerli olabilen bir model görüntüsü vermektedir. Bu uygulamanın genel sertifikasyon, diploma, yüksek öğretim ve meslekî alana yönelme konusunda sorunları olduğu da bir gerçektir.

Başak TANER

https://alibabahan.weebly.com/uploads/1/4/0/4/14044326/akdag.pdf

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4916

http://www.ebuline.com/pdfs/18Sayi/EBU18_5.pdf

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Göktürk evden eve nakliyat Göktürk evden eve nakliyat